deutsch english czech Kontakt: +420 377 421 990-2 | masek@mgg-metfer.com
METFER Trading s. r. o.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti METFER Trading s. r. o., se sídlem Ke Karlovu 20, 320 83 Plzeň, IČ: 40523012, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Krajském soudu v Plzni, oddíl C, vložka 71 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo

Všechny tyto údaje je nutné zpracovat za účelem obchodních jednání.

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

  • Poskytovatel webových stránek a tvůrce formulářů
  • Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání. Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.